Η Ιστορία του Τάγματος

Το Τάγμα ιδρύθηκε το 1926 και αναδομήθηκε το 1996 υπό την επωνυμία "Διεθνές Τεκτονικόν Τάγμα "ΔΕΛΦΟΙ".
Η πρώτη Μικτή Στοά ιδρύθηκε το 1926 υπό την αιγίδα του Διεθνούς Μικτού Τεκτονικού Τάγματος "Le Droit Humain", που εδρεύει στο Παρίσι. Το 1996, η Γενική Συνέλευση του Τάγματος υπερψήφισε την επανίδρυσή του υπό το διακριτικό όνομα "ΔΕΛΦΟΙ". Έως σήμερα υφίσταται και λειτουργεί νομίμως ως ανεξάρτητη και αυτεξούσια οντότητα, ακολουθεί δε τα Μεγάλα Συντάγματα του Τεκτονισμού του 1786, σύμφωνα με τον Αρχαίο και Αποδεδεγμένο Σκωτικό Τύπο.
Τα κυριώτερα ιστορικά γεγονότα του "Διεθνούς Τεκτονικού Τάγματος "ΔΕΛΦΟΙ" έχουν ως εξής:

Το Ιδρυτικό Ύπατο Συμβούλιο

  • 1926: Ίδρυση της πρώτης Στοάς στην Αθήνα με το διακριτικό όνομα  "ΑΘΗΝΑ"
  • 1964: Ίδρυση της πρώτης Ελληνικής Ομοσπονδίας
  • 1984: Ίδρυση της δεύτερης Ελληνικής Ομοσπονδίας
  • 1994: Ίδρυση Μικτού Τεκτονισμού στην Βουλγαρία, στην Ρουμανία, και στην              Μολδαβία
  • 1996: Ίδρυση του "Διεθνούς Τεκτονικού Τάγματος "ΔΕΛΦΟΙ", με έδρα την Αθήνα
  • 1996: Ίδρυση της "Μεγάλης Μικτής Στοάς της Ελλάδος"
  • 2000: Ίδρυση του "Μεγάλου Συμβουλίου Τελειοποιήσεως της Ελλάδος"
  • 2001: Μέλος του "CLIPSAS"
  • 2001: Ιδρυτικό μέλος της "Τεκτονικής Ένωσης  της Μεσογείου"
  • 2003: Ίδρυση Μικτού Τεκτονισμού στις Η.Π.Α.
Στόχος του η απρόσκοπτη, αποτελεσματική και δημιουργική πνευματική δράση, στον εθνικό και διεθνή χώρο, με την ενεργοποίηση των μελών του, ώστε να μεταλαμπαδευθεί η Τεκτονική Ιδέα ανά την Υφήλιο.