Διεθνής Μικτός Τεκτονισμός

Κατά τον ρου της παγκόσμιας πορείας της ανθρωπότητος, κάθε ιστορική περίοδος ανέδειξε τα ξεχωριστά εκείνα άτομα που υπήρξαν ελεύθεροι στοχαστές. Εκείνους που με το πνεύμα και την πολιτεία τους συνετέλεσαν στη διαμόρφωση και στην εξέλιξη της κοινωνίας. Εκείνους που έμπρακτα πίστευαν ότι ολοκληρωμένος είναι ο άνθρωπος, όταν μεριμνά τόσο για το υλικό, όσο και για το πνευματικό μέρος της καθημερινότητός του, παραμερίζοντας τους όποιους αφορισμούς.
Στην σημερινή καμπή της ανθρωπότητος δεν είναι δύσκολη η διαπίστωση στοιχείων πνευματικής κρίσης, που καθιστούν αμφίβολη την πρόοδό της. Πολλοί διατείνονται ότι η παγκοσμιοποίηση γκρεμίζει τα πραγματικά και τα πολιτιστικά όρια των λαών και των εθνών για να δημιουργήσει μια ενιαία αγορά - με την αρχαία ελληνική σημασία της λέξης, όπου αγορά = τόπος συγκέντρωσης και διακίνησης υλικών και πνευματικών αγαθών - χωρίς να απαιτείται η ταυτόχρονη θέσπιση ασφαλιστικών δικλείδων προστασίας της μοναδικότητος και της ιδιαιτερότητος κάθε λαού. Αφήνει Κερκόπορτες απ΄ όπου ο ανταγωνισμός, αθέμιτος πολλές φορές, παρεισφρύει  και βρίσκει το έδαφος εύφορο και γιγαντώνεται. Τότε είναι που τα πνευματικά αγαθά υποτιμώνται, αφού το όφελος το οποίο προσφέρουν είναι άδηλο και μακροπρόθεσμο, γιατί δυστυχώς η προτεραιότητα δίνεται στον αγώνα για την απόκτηση των υλικών αγαθών και την επίτευξη του μεγίστου κέρδους.
Σ΄ αυτήν την κοινωνία της σύνθλιψης του ατόμου ως οντότητος πνευματικής, όπου παραμερίζεται το επιθυμητικόν μέρος της ψυχής, όπως αυτό ορίζεται από τον Πλάτωνα, υπερτονίζεται η ύλη και η επιδίωξη της ευδαιμονίας με βάση τα υλικά αγαθά, έρχεται ο Τεκτονισμός να προσφέρει στους ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες, τους κουρασμένους και ταλαιπωρημένους από τον ατέρμονα κάματο της επιβίωσής τους, που, όμως, μέσα τους ελλοχεύει η υποψία ότι η ευτυχία συνδέεται στενά με την αρετή, "την κάθαρση". Απευθύνεται επίσης σε όλους ανεξαιρέτως εκείνους των οποίων οι πνευματικές  αναζητήσεις είναι τέτοιες, που τους ωθούν στην αναζήτηση ηθικών ερεισμάτων. Σε όλους εκείνους που ανεξάρτητα από το φύλο και τις όποιες μεταξύ τους κοινωνικές και πολιτισμικές ετερότητες έχουν τον πόθο και παίρνουν την στερρή απόφαση να τα ανακαλύψουν και να τα κάνουν δικά τους. Ο Τεκτονισμός αποτελεί, με άλλα λόγια, το μέσον με το οποίο ο άνθρωπος θα προσεγγίσει τους πνευματικούς του στόχους.
Είναι ένας δρόμος που αφορά στα άτομα εκείνα που πιστεύουν ότι οφείλουν να φροντίσουν το πνεύμα και την διάνοια. Αποτελεί το εργαλείο που θα διανοίξει την ατραπό της εσωτερικής αναζήτησης και προσφέρει τα υλικά για την ανέγερση του ατομικού πνευματικού οικοδομήματος. Συνιστά στη διαμόρφωση και στη λείανση του χαρακτήρα, και στοιχειοθετεί υιοθέτηση συμπεριφοράς με γνώμονα την προσφορά και την αρωγή προς τον συνάνθρωπο, αποκαλύπτοντας ότι ταυτόχρονα είναι και διδασκαλία που αφορά όλους. Και τούτο γιατί αντιμετωπίζει το έλλογο όν, τον άνθρωπο, ως δισυπόστατη αρχή η οποία στηρίζεται εξ ίσου σε πνεύμα και ύλη. Συνεπώς, τα μηνύματά του αφορούν στην παγκόσμια κοινότητα.