Η Δομή του Τάγματος

Σύμφωνα με την Ιδρυτική του Διακήρυξη, το "Διεθνές Τεκτονικό Τάγμα "ΔΕΛΦΟΙ" εκπροσωπείται αποκλειστικά από το ΄Υπατο Συμβούλιο του 330, το οποίο λειτουργεί επίσης ως Διεθνής Μεγάλη Στοά, έχοντας υπό την αιγίδα του το σύνολο των συμβολικών και φιλοσοφικών Στοών, καθώς και των Εθνικών Οργανισμών (Μεγάλες Στοές, Μεγάλα Συμβούλια κλπ.). Οι 44 Συμβολικές και Φιλοσοφικές Στοές που λειτουργούν υπό την αιγίδα του, δραστηριοποιούνται στις επικράτειες: Ελλάδος, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Η.Π.Α.

Η διοικητική του δομή έχει σήμερα ως εξής:

 
 

         
 
     
   
 

                (Πατήστε για περισσότερα)
 
   
   
 
 
   
       
 
 
 
     
 
 
 
     

                 (Πατήστε για περισσότερα)
 
     
   
 
 
   
       
 
 
 
   
 
   
     
 
   
     
 
   
     
 
   
   
 
 
Προβολή Delphi σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους