Διεθνείς Σχέσεις

  • Από την 26η Μαίου 2001 το "Διεθνές Τεκτονικό Τάγμα "ΔΕΛΦΟΙ" αποτελεί πλήρες μέλος της Διεθνούς Τεκτονικής Ένωσης "CLIPSAS", στους κόλπους της οποίας περιλαμβάνονται Τάγματα, που υπέγραψαν την Έκκληση του Στρασβούργου της 22ας Ιανουαρίου 1961.


  • Μετά από πρωτοβουλία της Μεγάλης Στοάς της Ιταλίας, υπήρξε ιδρυτικό μέλος της αρχικά επωνομαζομένης "Ενωτικής Αλύσου των Ελευθεροτεκτονικών Ταγμάτων της Μεσογείου" ("Catena di Unione Massonica Iniziatica Mediterranea") και νυν "Τεκτονικής Ενώσεως της Μεσογείου" ("Unione Massonica del Mediterraneo").


  • Εκτός από τις σχέσεις του με τα φιλελεύθερα Τάγματα του "CLIPSAS", έχει συνδεθεί με επί μέρους συνθήκες και έχει καλλιεργήσει ειδικές σχέσεις με :